Electrozi fonta

Electrozi sudura fonta - ESAB OK Ni-Cl (OK 92.18)
Clasificare Compozitie chimica % Proprietati mecanice
SFA/AWS A5.15 - ENi-CI
EN ISO 1071 - E C Ni-BG 11
C
Si
Mn
Ni
Fe
0,9
0,7
0,6
92,0
3,5
Forta alungire
Duritate
Prelucrabilitate
300 MPa
130-170 HB
Buna

 

Electrozi sudura fonta - ESAB OK NiFe-Cl-A (OK 92.58)
Clasificare Compozitie chimica % Proprietati mecanice
SFA/AWS A5.15 - ENiFe-CI
EN ISO 1071 - E C NiFe-1-BG-11
C
Si
Mn
Ni
Al
Fe
P
S
1,5
0,7
0,8
51,0
1,4
46,0
0,006
0,003
Forta alungire
Duritate
Prelucrabilitate
375 MPa
180 HB
Buna

 

Electrozi sudura fonta - ESAB OK NiFe-Cl (OK 92.60)
Clasificare Compozitie chimica % Proprietati mecanice
SFA/AWS A5.15 - ENiFe-CI
EN ISO 1071 - E C NiFe-1 3
C
Si
Mn
Ni
Nb
Cu
Al
Fe

0,8
0,7
52,0
0,2
1,0
0,3
44,0
Forta alungire
Duritate
Prelucrabilitate
380 MPa
200 HB
Buna
Electrozi sudura fonta - ESAB OK NiCu1 (OK 92.78)
Clasificare Compozitie chimica % Proprietati mecanice
DIN 8573 - E NiCu-BG31 C
Si
Mn
Ni
Cu
Fe
0,45
0,2
63,5

32,0
3,0
Forta alungire
Duritate
Alungire
300 MPa
150 HB
15 %