Menu
Your Cart

Politica de confidentialitate

1. INTRODUCERE

Scopul acestui document este sa va informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre. Furnizarea acestor informații este una dintre cerințele Regulamentului general privind protecția datelor 2016/679 ("RGPD").

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

2. CINE SUNTEM?

SFERA SRL, cu sediul în Craiova, strada Calea Severinului, nr. 18D, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dolj sub nr. J16/161/2001, cod unic de înregistrare RO13765161, este proprietar si administrator al site-ului www.sfera.com.ro. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

3. CE INCLUDE ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE?

Această Politică de Confidenţialitate se aplică în mod exclusiv colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către SFERA SRL în cadrul activităţiilor.

4. PRELUCRAREA LEGALĂ

Vă vom procesa datele dvs. cu caracter personal numai:

(a) în cazul în care v-ați dat acordul;

(b) în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a furniza produsele sau serviciile noastre dvs./angajatorului dvs.;

(c) dacă prelucrarea este necesară pentru a răspunde unei solicitări din partea dumneavoastră/angajatorului dvs.;

(d) în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a menține relația noastră cu dvs./angajatorul dvs.;

(e) atunci când prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor legale și de reglementare

În cazul literei (a) de mai sus, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, făcând o solicitare în conformitate cu secțiunea 13 de mai jos.

5. CE TIP DE DATE PERSONALE SUNT COLECTAM

Procesăm următoarele tipuri de date personale despre dvs:

(a) numele dvs., adresa de e-mail și alte date de contact;

(b) rolul, poziția și/sau postul dvs. în cadrul companiei în care lucrați

(c) detalii privind accesul dvs. la spațiile, sistemele, site-urile noastre;

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Facem toate eforturile pentru a menține exactitatea și caracterul complet al datelor dvs. personale pe care le stocăm și pentru a ne asigura că toate datele dvs. personale sunt actualizate. Cu toate acestea, ne puteți ajuta în acest sens, în mod considerabil, prin contactarea promptă a companiei noastre atunci când apar modificări ale datelor dvs. personale sau dacă constatați că avem date personale referitoare la dvs. inexacte (a se vedea secțiunea 12 de mai jos). Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de pierderi care rezultă din cauza datelor personale inexacte, neautorizate, deficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

6. CUM COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

În mod obișnuit, colectăm datele dvs. personale din informațiile pe care dumneavoastră/angajatorul dumneavoastră le transmiteți în cadrul relației pe care o aveți cu noi, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Acest lucru se va realiza prin:

- completarea formularelor de contact si cerere oferta de pe site

- trimiterea de e-mailuri și alte corespondențe,

- cărți de vizită,

- documentele utilizate de către dvs./angajatorul dvs., atunci cand sunteti numit ca persoana autorizata sa faca comert in numele angajatorului dvs.

- atunci când dvs./angajatorul dvs. vă înscrieți pe listele noastre de informare cu știri legate de piață sau de marketing

- prin intermediul informațiilor de înscriere pe care dvs./angajatorul dvs. le folosiți pentru a accesa oricare dintre produsele sau serviciile noastre, fie în numele dvs., fie în numele angajatorului dvs.]

De asemenea, vă putem colecta datele personale de la companiile din grupul nostru și înregistrările agențiilor guvernamentale.

7. CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vom procesa datele dvs. personale din prisma gestionării relației noastre cu dvs./angajatorul dvs. și furnizării produselor și serviciilor noastre către dvs./angajatorul dvs., în următoarele scopuri:

- să vă furnizăm dvs./angajatorului dvs. produsele sau serviciile solicitate;

- asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile SFERA SRL sau ale partenerilor.

- să vă oferim dvs./angajatorului dvs. materiale promoționale și de marketing despre produsele și serviciile despre care sunteți interesați;

- gestionarea, dezvoltarea și îmbunătățirea gamei de produse, a serviciilor, a sistemelor de tehnologia informației și a site-urilor web;

- monitorizarea și evaluarea respectării legii și a politicilor și standardelor noastre;

- pentru respectarea obligațiilor și cerințelor noastre legale și de reglementare, oriunde în lume, inclusiv raportarea și/sau auditarea de către organismele naționale și internaționale de reglementare;

- efectuarea de verificări financiare și de credit și împotriva spălării banilor și pentru prevenirea și detectarea fraudei și a criminalității;

- în scopuri administrative legate de securitatea și accesul în sistemele, spațiile, platformele, site-urile și aplicațiile noastre;

- respectarea hotărârilor judecătorești și exercitarea și/sau apărarea drepturilor noastre legale;

- pentru orice alt scop comercial legitim;

- așa cum este permis sau impus de orice lege sau reglementare aplicabilă.

- in scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurarii securitatii retelei/informatiilor;

8. CÂT TIMP VĂ VOM PĂSTRA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele dvs. personale numai atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau pentru respectarea cerințelor legale, de reglementare sau de politică internă.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior incheierii relatiilor, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

9. CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Noi nu vindem și nu vom vinde, închiria sau comercializa datele dvs. personale. Vom dezvălui datele dvs. personale numai următorilor destinatari:

- companiilor din grupul nostru;

- terților care procesează datele dvs. personale în numele nostru (cum ar fi furnizorii noștri de sisteme);

- terților care procesează datele dvs. personale în numele lor dar pentru a vă furniza dvs. sau angajatorului dvs. un serviciu în numele nostru (cum ar fi furnizorii noștri de curierat);

- societăților care furnizează servicii de verificare a spălării banilor, de reducere a riscului de credit și în alte scopuri de combatere a fraudei și criminalității și societăților care furnizează servicii similare, inclusiv instituțiile financiare, agențiile de referință de credit și organismele de reglementare către care aceste informații sunt distribuite;

- orice terță parte căreia îi cedăm sau revocăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre;

- oricărui guvern, agenție de reglementare, organism de executare sau de schimb sau instanță, atunci când suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau reglementări aplicabile sau la cererea acestora.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Dezvaluirea informatiilor/datelor catre terti se va face numai in urmatoarele situatii:

dacă acest lucru este cerut de lege sau in situatia in care aceasta actiune este necesara pentru conformare, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare;

in considerarea obiectului de activitate/intereselor legitime al operatorului

catre institutiile abilitate ale statului, fara consimtamant, in cazul unor eventuale litigii sau constatarii unor fraude.

10. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

11. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să protejăm datele dvs. personale și vom implementa și menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător pentru a vă proteja datele personale de distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesarea accidentală sau neautorizată.

12. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE PERSONALE COLECTATE

Dacă doriți:

(a) să actualizați, să modificați, să ștergeți datele dvs. personale sau să obțineți o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem; sau

(b) să ne restricționați sau să ne opriți utilizarea oricăror date personale pe care le deținem, puteți solicita acest lucru contactând-ne după cum este descris în secțiunea 13 de mai jos.

În oricare dintre situațiile enumerate mai sus, pentru a ne respecta obligațiile de securitate și pentru a împiedica divulgarea neautorizată a datelor, este posibil să vă solicităm să vă dovediți identitatea furnizându-ne o copie a unui document de identificare valabil.

Durata de răspuns: Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți: Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Retragerea ulterioara a acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale este posibila oricand pe durata colaborarii, avand ca si efect incetarea operatiunilor specifice, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

13. CUM PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI

Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul acestei notificări sau la datele dvs. personale sau doriți să faceți o solicitare în legătură cu datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile prezentate mai jos:

Email: sfera@sfera.com.ro

Poștă: SFERA SRL, Str. Calea Severinului, nr.18D, Craiova, Dolj, Cod 200154, Romania.

14. CUM SĂ ÎNREGISTRAȚI O PLÂNGERE LA AUTORITATEA DE REGLEMENTARE

Dacă considerați că v-am încălcat drepturile de protecție a datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea noastră de reglementare pentru protecția datelor. Autoritatea noastră de reglementare pentru protecția datelor este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, care poate fi contactat la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.