Menu
Your Cart

Aparate de Sudura Esab & Bohler

Operaţia de sudare, respectiv procesul de sudare se efectuează cu ajutorul unui aparat de sudura (Bohler sau Esab) şi dispozitive adecvate, constituind aşa-numitele aparate pentru sudare (generatoarele de curent pentru sudare, redresoarele de sudare, laserele etc).

Prin echipament pentru sudare/ aparate de sudare Bohler sau Esab se înţelege ansamblul uneltelor, aparatelor, instrumentelor, maşinilor de lucru etc, necesare pentru efectuarea proceselor de sudare. La rîndul lor aparatele pentru sudare Esab si Bohler sunt constituite dintr-o serie întreagă de componente principale sau auxiliare (cabluri de alimentare, aparate de măsură şi control, instalaţii de reglare şi optimizare etc).

Se poate efectua clasificarea echipamentelor pentru sudare pornind de la procedeele folosite, cu observaţia că de cele mai multe ori procedeul poartă chiar denumirea echipamentului respectiv (de exemplu: sudare cu laser, sudare cu inductor bară etc), sau a factorului energetic folo­sit (de exemplu: sudare prin frecare, sudare cu fascicul de electroni, sudare cu ultrasunete etc).

Clasificarea echipamentelor pentru sudare poate fi făcută după mai multe criterii:

După scopul urmărit prin procedeul de sudare aplicat cu aparate de sudura Bohler :

  • Echipamente pentru sudare de îmbinare, care realizează unirea prin sudare a părţilor unei piese sau a mai multor piese;
  • Echipamente pentru sudare de încărcare, cu ajutorul cărora se depune un strat de metal de adaos pe suprafaţa unei piese.

După modul de desfăşurare a procesului de sudare: 

  • Echipamente pentru sudare prin topire, care realizează sudare prin încălzire pană la topire a pieselor ce urmează a fi îmbinate;
  • Echipamente pentru sudare prin presiune, care realizează sudarea prin exercitarea unei forţe de apăsare între piesele de sudat, cu sau fără încălzirea locală a acestora;
  • Echipamente de sudare prin topire şi presiune (mixtă), care rea­lizează sudarea prin încălzire pînă la topire a pieselor, după care se aplică o forţă de apăsare între piesele de sudat ce au deja format un strat de metal topit în zona de îmbinare.

      După modul de executare a sudării, sunt:

  • Aparate pentru sudare manuală, cu ajutorul cărora sudarea se efectuează prin operaţii manuale;
  • Aparate pentru sudare semimecanizată, cu care o parte din ope­raţiile de bază se realizează mecanizat ;
  • Aparate pentru sudare mecanizată, cu care toate operaţiile de bază se efectuează mecanizat;
  • Aparate pentru sudare automată, cu care atît operaţiile de bază cît şi cele auxiliare sînt efectuate mecanizat, după un anumit program.

Deoarece pînă în prezent nu există o clasificare sistematică a tuturor aparatelor pentru sudare Esab sau Bohler, unanim acceptată se va adopta o modalitate de clasificare unitară mixtă, adică atît după modul de desfăşurare a proce­sului de sudare cît şi în funcţie de agentul energetic necesar sudării (energie electrică, chimică, de radiaţii, mecanică, termomecanică).

Această clasificare cuprinde toate utilajele pentru sudare, chiar şi cele ce definesc procedeele neconvenţionale, deoarece şi acestea au la bază unul din cele două procese fundamentale ce creează posibilitatea îmbină­rilor sudate — presiunea sau topirea.

Clasificarea aparatelor de sudare Esab si Bohler

În funcție de gradul gradului de automatizare a sudării, aparatele de sudură pot fi împărțite în echipamente de sudare manuală și echipamente automate de sudare. Aparatele de sudare manuală au, în principal, tipurile de sudură cu gaze cu CO2, mașinile de sudură TIG și mașinile de sudură cu gaz mixt, iar mașina de sudura TIG are nevoie de cerințe de lucru mai ridicate ale lucrătorilor. Echipamentele automate de sudare sunt controlate de sistemul electric, trebuie să fie echipate în conformitate cu dispozitivul de alimentare cu sârmă, dispozitivul de urmărire a arcului, dispozitivul rotativ de acționare, dispozitivul de prindere, rolele de strunjire, setul de echipamente de sudura automatizate, inclusiv robotul de sudare, inelul longitudinal masina automata de sudare automata, pozitioner, sudare si sudare prin gantar.

O varietate de echipamente de sudare Bohler si Esab

Echipamentul manual de sudare cu arc: Sudarea manuală cu arc utilizează un dispozitiv simplu, metoda este simplă, flexibilă, adaptabilă, dar are o cerință de sudare foarte ridicată.Sudarea in mediu de gaz protector este utilizata la sudarea oțelului  carbon, oțelul slab aliat, oțelul inoxidabil, cuprul și aliajele de cupru și alte materiale metalice. Dispozitivele de sudare cu arc subacvatice (SAW) sunt compuse din sursa de energie de sudură, mașina de sudura cu arc subacvatic și echipamentul auxiliar. Puterea sa poate fi AC, DC sau AC și DC. Masina de sudat cu arc submersat este împărțită în două categorii majore de mașini automate de sudură și mașină de sudura semi-automată. Echipamentul de ardere cu arc cu gaze protejate cu gaze cu CO2 este alcătuit din sursa de alimentare prin sudură, sistemul de alimentare cu gaz, alimentatorul de sârmă . Echipamentul de sudare cu gaz inert MIG include patru părți majore ale pistoletului de sudură, dispozitivul de alimentare cu energie electrică și dispozitivul de comandă, sistemul de alimentare cu gaz și sistemul de alimentare cu apă. Și alte echipamente de sudare cu arc cu plasmă, inclusiv sistemul de control al puterii de sudură, torța de sudură, sistemul de gaz și sistemul de căi navigabile.